Reference

Společnost ALVA IT s.r.o. se v minulém období zásadním způsobem podílela na realizaci následujících významných technologických zakázek:

 • Modernizace komunikační a serverové infrastruktury počítačové sítě MÚ Chodov (2011 - 2012) ...více
 • Dodávka a implementace nového informačního systému společnosti BAU-STAV a.s. Karlovy Vary (2012) – I. etapa ...více
 • Komplexní modernizace informačního systému společnosti NADE s.r.o., Krásno
 • Dodávka a implementace nového informačního systému společnosti BAU-STAV a.s. Karlovy Vary (2013-2014) – II. etapa ...více
 • Dodávka a implementace nové serverové infrastruktury společnosti K.M.K. Granit a.s., Krásno ...více

Kromě shora uvedených technologických zakázek velkého rozsahu zrealizovala naše společnost následující zakázky:

A. Počítačové sítě

 • Nemocnice Sokolov s.r.o., Sokolov - modernizace a rozšíření počítačové sítě na optické a metalické bázi, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Sokolovská uhelná a.s., Sokolov - divize Úpravna - rozsáhlá síť (11 budov, cca 2.500 m optického a metalického kabelu, strukturovaná kabeláž, dodávka aktivních prvků, realizace záložních optických tras, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě)
 • Vězeňská správa, věznice Horní Slavkov - rozsáhlá síť (6 budov, 2.000 m optického a metalického kabelu, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, technický servis sítě)
 • Sokolovská uhelná a.s., Sokolov - divize Jiří - rozsáhlá síť (8 budov, cca 1.000 m optického kabelu, strukturovaná kabeláž, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě)
 • Český báňský úřad PRAHA – realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Západočeská plynárenská a.s., závod Karlovy Vary - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Západočeská plynárenská a.s., závod Sokolov - realizace počítačové sítě na optické i metalické bázi, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Západočeská plynárenská a.s., závod Cheb - realizace počítačové sítě na optické i metalické bázi, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • CREDOSOLL s.r.o. Horní Slavkov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka a servis telefonní ústředny
 • Sokoflok s.r.o. Sokolov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka a servis telefonní ústředny
 • Porcelánka THUN Nová Role - realizace počítačové sítě na optické i metalické bázi, dodávka aktivních prvků, technický servis sítě
 • M.C.S. Industries, Sokolov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Městská knihovna Sokolov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Krajské muzeum Sokolov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka a servis telefonní ústředny
 • Léčebně preventivní zařízení Sokolov - modernizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • LC Sokotrans a.s. Sokolov - realizace počítačové sítě a mikrovlnných spojů, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka a servis telefonní ústředny
 • Sokolovská stavební s.r.o., Svatava - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Městský úřad Chodov - nová budova - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, technický servis sítě
 • Město Chodov – podíl na realizaci mikrovlnné metropolitní sítě, která propojuje sídlo MÚ a budovy podřízených organizací
 • Městský úřad Chodov – původní budovy - propojení 4 budov optickými kabely, realizace metalických sítí uvnitř jednotlivých budov MÚ
 • 1. ZŠ Kraslice - realizace počítačové sítě a mikrovlnných spojů, dodávka aktivních prvků, dodávky serveru a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Č+K Vodoplastik Sokolov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Stavební bytové družstvo ROZVOJ, SOKOLOV - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Firma Metzka s.r.o. - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, servis telefonní ústředny
 • Městská knihovna Chodov. - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, servis telefonní ústředny
 • Hasičský záchranný sbor Sokolov - realizace počítačové sítě na optické a metalické bázi, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, technický a systémový servis sítě
 • Hasičský záchranný sbor Chodov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, technický a systémový servis sítě
 • Základní umělecká škola Chodov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, technický a systémový servis sítě
 • Okresní ústav sociálních služeb - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Lékárna HERBA – 2 pracoviště - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Gymnázium Sokolov - modernizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Gymnázium Cheb - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Střední průmyslová škola Loket nad Ohří - realizace počítačové a mikrovlnné sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Obchodní akademie a gymnázium Chodov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka a servis telefonní ústředny
 • Střední průmyslová škola a učiliště Královské Poříčí - realizace počítačové na optické a metalické bázi, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, technický servis sítě
 • Střední průmyslová škola keramická Karlovy Vary - rozšíření počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávka vybavení počítačové učebny, technický servis sítě
 • 8. Základní škola Sokolov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky pracovních stanic
 • Obecní úřad Královské Poříčí - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka dveřních systémů, dodávka a servis telefonní ústředny
 • Firma Jurica s.r.o., Ostrov nad Ohří - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka kamerového systému, dodávka dveřních systémů, dodávka a servis telefonní ústředny
 • Firma PROXIMA s.r.o., Karlovy Vary - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • EUTIT s.r.o., Staré Voda - realizace počítačové sítě na optické a metalické bázi, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Bau-Stav s.r.o., Karlovy Vary - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • ČEZ – elektrárna Tisová - modernizace počítačové sítě, rekonstrukce optických a metalických tras, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů, technický servis sítě
 • MARKEST s.r.o., Dolní Rychnov - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka docházkového systému, dodávka a servis telefonní ústředny
 • DACHDECKER s.r.o., Dolní Rychnov - realizace počítačové a telefonní sítě v centrále společnosti a v 5 prodejních skladech v ČR, propojení prodejních skladů a centrály pomocí VPN dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka dveřních systémů, dodávka a servis telefonní ústředny
 • LINCOLN s.r.o., Chodov - realizace počítačové a mikrovlnné sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Montstav CZ s.r.o., Dolní Rychnov - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka a servis telefonní ústředny
 • NOVA-IMPEX s.r.o., Dolní Rychnov - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka a servis telefonní ústředny
 • T.F.S. International s.r.o., Dolní Rychnov - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serveru a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka a servis telefonní ústředny
 • Pečovatelská služba – DOPHC s.r.o., Dolní Rychnov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serveru a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Autoservis Schoner – servis Sokolov, Karlovy Vary a Cheb - realizace počítačových a telefonní sítí, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítí, dodávky a servis telefonní ústředen
 • Leben Bohemia Servis s.r.o., Sokolov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Městský dům kultury Sokolov - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serveru a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Zahradnictví Hrdlička, Třebeň - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě, dodávka a servis telefonní ústředny
 • Elektro Bečov, výrobní družstvo, Bečov nad Teplou - realizace počítačové sítě na bázi optických a metalických kabelů, dodávka aktivních prvků, dodávky serveru a pracovních stanic, technický servis sítě
 • Geodetické služby s.r.o., pracoviště Cheb, Sokolov a Karlovy Vary - realizace počítačových a telefonní sítí, dodávka aktivních prvků, dodávky serverů a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Základní škola Krajková - realizace počítačové sítě v počítačových učebnách, dodávka aktivních prvků, dodávky pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Profil A+H s.r.o., Královské Poříčí - realizace počítačové sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • Národní památkový ústav, pracoviště Loket nad Ohří - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serveru a pracovních stanic, správa a technický a systémový servis sítě
 • TECHNIK-ELEKTRO s.r.o., Dolní Rychnov - realizace počítačové a telefonní sítě, dodávka aktivních prvků, dodávky serveru, správa a technický a systémový servis sítě

B. Software

Speciální software na zakázku:

SBS - automatizovaný systém státní báňské správy - ČBÚ Praha, Most, Ostrava, Sokolov, Příbram, Brno, Kladno, Liberec, Trutnov, Plzeň

Registr dobývacích prostorů - Ministerstvo hospodářství ČR, PRAHA

Výrobně informační systémy:

 • Sokolovská uhelná a.s., Vřesová - divize Úpravna, divize Jiří, kamenolom Horní Rozmyšl
 • Kryma s.r.o KRASLICE
 • firma Metzka

Evidence muzejní sbírky:

 • Krajské muzeum Sokolov
 • Muzeum a galérie Mariánská Týnice
 • Karlovarské muzeum
 • Okresní muzeum Tachov
 • Městské muzeum Říčany
 • Kulturní zařízení Přeštice
 • Státní zámek Krásný Dvůr

Ekonomický software (síťové verze) - podvojné účetnictví, práce a mzdy, skladové hospodářství, evidence majetku, jednoduché účetnictví:

 • K.P.C.L. R.T. Karlovy Vary
 • ABYDOS s.r.o. Habartov
 • ALLIGARD s.r.o. Libavské údolí
 • BAU-STAV, s.r.o.
 • Credosoll s.r.o. Horní Slavkov
 • ČESDA s.r.o. Sokolov
 • DEMIO FURNITURE s.r.o. Nejdek
 • Egeria s.r.o. Chodov
 • Ekonomický kredit s.r.o. Chodov
 • EMFI PRAGUE s.r.o. Praha
 • G.O. Gardina s.r.o. Kraslice
 • INGEP s.r.o. K.Vary
 • IPSAL ČR s.r.o. Praha
 • KarStak s.r.o. SOKOLOV
 • Maria Scholzová, Loket
 • Městská knihovna Sokolov
 • ProCeram s.r.o. Dolní Rychnv
 • První daňová s.r.o. Sokolov
 • ROON DRAIN s.r.o. Brno
 • Sang Lab s.r.o. Toužim
 • Sametex s.r.o. Praha
 • SPOJPLUS s.r.o. SOKOLOV
 • Thiele CR s.r.o. Habartov
 • Vemos s.r.o. SOKOLOV
 • Václav Ježek - Elektro Chodov
 • Edi Pack Karlovy Vary
 • Prima s.r.o. Karlovy Vary
 • Finale s.r.o. Sokolov
 • Quelle s.r.o. Hradec Králové
 • Západočeské noviny s.r.o. Sokolov
 • Mezdos Sokolov
 • Profil A+H s.r.o. Sokolov
 • ISŠD Karlovy Vary
 • ISŠTE Sokolov
 • Eurogast Bohemia s.r.o. Sokolov
 • Alcom s.r.o. Karlovy Vary
 • Markest s.r.o. Sokolov
 • LC Sokotrans s.r.o. Sokolov
 • Gartex s.r.o. Rotava
 • Geodetické Služby s.r.o. Sokolov
 • Okresní hospodářská komora Sokolov
 • Unionpack East s.r.o. Nové Hamry
 • Generic centrum Sokolov s.r.o.
 • Blobner s.r.o. Tachov
 • Ing. Škampa - daňový poradce Cheb
 • Ing. Křížová - účetní poradenství Sokolov
 • Ajka v.o.s. ChebC.

Školení

 • Naše firma vyškolila od roku 1991 více než 700 specialistů z celé ČR a SR v oblasti hardware (Architektura PC, Konstrukce, opravy a testování PC, Nové technologie v oblasti PC, Optimalizace výkonu PC, ....) a ve specializovaných školeních zaměřených na realizace a správy počítačových sítí (Postavte si síť, Počítačové sítě a Novell NetWare, správa sítí, ....).
 • Školením zaměřeným na síťovou problematiku prošli v naší společnosti také informatici Komerční banky, a.s. z celé ČR.
 • V souvislosti s realizací počítačových sítí v Západočeské plynárenské, a.s. jsme proškolili pro práci v síti všechny uživatele v závodech Sokolov, Karlovy Vary a Cheb.
 • Kromě uvedených školení jsme prováděli specializovaná školení pro pracovníky Celní správy Č.R.
 • V případě konkrétních požadavků zákazníků provádíme také školení obsluhy PC, MS Windows, FoxPro, ....

 

D. Systémový a technický servis

Firma ALVA IT, s.r.o. SOKOLOV zajišťuje záruční a pozáruční servis na veškerou dodanou techniku.

Dále provádí smluvní systémový a technický servis výpočetní techniky pro následující obchodní partnery:

 • Nemocnice Sokolov s.r.o., Sokolov (1999 až 2011, ukončeno změnou nájemce v 2011/04)
 • Město Chodov
 • Dachdecker s.r.o., Dolní Rychnov a dalších 6 poboček společnosti v celé republice
 • Autoservis Schoner Sokolov, Karlovy Vary, Cheb
 • Geodetické služby s.r.o., pracoviště Sokolov, Karlovy Vary, Cheb
 • Ad4Net s.r.o., Sokolov
 • Bau-stav s.r.o., Karlovy Vary
 • KH Cetto, Chodov
 • Technik-elektro, s.r.o. Dolní Rychnov
 • AUTO 3000 s.r.o., Sokolov
 • LPZ s.r.o., Sokolov
 • LC Sokotrans, a.s., Sokolov
 • LIBATEX s.r.o., Sokolov
 • Městská knihovna, Sokolov
 • Městská knihovna, Chodov
 • Krajské muzeum, Sokolov
 • Obchodní akademie a Gymnázium Chodov
 • T.F.S. International s.r.o., Dolní Rychnov
 • OÚ Krásno
 • OÚ Svatava
 • Sokoflok s.r.o., Sokolov
 • LINCOLN CZ s.r.o., Chodov
 • Gymnázium Sokolov
 • Gymnázium Cheb
 • Dobřemysl s.r.o., Sokolov
 • SPŠ Loket

a na zakázku též pro řadu dalších zákazníků.