Správa sítí

Správa počítačových sítí a informačních systémů je jednou z významných činností naší společnosti. Tým našich technických pracovníků je díky pravidelným školením a certifikacím k této činnosti plně kvalifikován. Díky všestrannosti a spojení s našimi partnery máme vždy aktuální informace a technologie, které nabízíme a spravujeme, dobře je známe.

Jsme schopni vám nabídnout služby od správy jen určitých technologií až po komplexní převzetí celého IT oddělení a to i s projektovými a konzultačními službami.

Správa serverů, routerů a aktivních síťových prvků

 • správa stanic a periferií
 • uživatelská podpora
 • konzultační služby
 • dodávky serverů, stanic, aktivních síťových prvků, periferií a spotřebního materiálu
 • návrhy komplexních HW/SW celků a jejich následná implementace do stávajících řešení zákazníka
 • administrativa spojená s fungování IT oddělení
 • správa LAN a WAN
 • správa virtuálních privátních sítí (VPN)
 • profylaxe PC

Správa sítě je zajišťována naším pracovníkem, který dojíždí pravidelně k zákazníkovi, kde řeší aktuální problémy a provádí pravidelné servisní úkony. Technická a zákaznická podpora je Vám k dispozici na kontaktní lince, nebo prostřednictvím emailu. Náklady na správu sítě jsou individuální a závisí na počtu spravovaných stanic a serverů a na dohodnuté frekvenci návštěv.

Virtualizace

Podporované technologie

 • VMWare
 • Hyper-V
 • VirtualBox
 • Citrix
 • XEN
 • KVM
 • OpenVZ

Virtualizace serverů

Virtualizace je dnes moderní trend v informačních technologiích. Umožňuje sloučit více počítačů na jeden fyzický stroj efektivnějším využitím výkonného hardware. Virtualizace se nejčastěji používá v případě uživatelských serverů.

Správně provedená virtualizace přináší celou řadu výhod.  Vhodnost jejího nasazení v provozu by ale měl posoudit kvalifikovaný odborník.

Mezi hlavní přínosy virtualizace patří:

 • snížení nákladů na pořízení hardware,
 • snížení výdajů za elektřinu,
 • úspora prostoru,
 • zvýšení efektivity následné správy IT.
 • zjednodušení zálohování


Nabízíme analýzu stávajícího stavu IT a následně návrh variant virtualizace s doporučením optimálního řešení pro vaši organizaci a následnou realizaci.

Virtualizace stanic

Správa serverů

Zaměřujeme se na dodávky jak kompletních serverových řešení budovaných „na klíč", tak i převzetí stávajících systémů pod naši správu. V obou případech je cílem dobře fungující infrastruktura a maximální využití použitých technologií.

 • Instalace serverů Windows, Linux, Apple OS X
 • Migrace serverů na nový HW
 • Konsolidace serverů
 • Virtualizace na podporovaných technologiích
 • Vzdálená správa serverů a monitoring

Externí správa serverů přináší malým a středním firmám řadu výhod – nemusí zaměstnávat vlastního specialistu ani investovat do jeho vzdělávání. Díky dohledu nad funkčností serveru se navíc zvýší jeho spolehlivost. Můžete tak snížit náklady a vylepšit podmínky k podnikání. Obvykle zahrnuje péči o doménový řadič, firewall, mailserver, aplikační server, databázový server, terminálový server , web server a také zálohování.

Dohled (monitoring)

Automatický monitoring zvyšuje spolehlivost počítačových sítí. Zahrnuje nástroje, které non-stop sledují servery, počítače, aplikace, aktivní síťové prvky, firewally i různé periférie. Pomáhá tak efektivně předcházet výpadkům a snižuje dobu jejich trvání. Díky monitoringu navíc můžete sledovat statistiky, které jsou klíčové pro rozvoj informačních technologií.

Služba monitoringu běží buď u zákazníka na vyhrazeném zařízení, nebo může být celá infrastruktura napojená na náš centrální dohledový systém. V případě jakýchkoli problémů můžou být kontaktováni vybraný zaměstnanci e-mailem nebo SMS zprávou.

Přínosy dohledového systému

 • Dokonalý přehled o aktuálním i historickém stavu počítačové sítě
 • Možnost sledovat statistiky (reporting) vytížení a dostupnosti IT
 • Efektivní predikce výpadků, která pomáhá odhalit jejich příčinu
 • Zkvalitnění správy firemní sítě, zvýšení šance na včasné zásahy

Zálohování

Ztráta dat znamená existenční ohrožení celé firmy. Zpracování a péče o ně je základem fungování prakticky všech současných podniků. Úspěch resp. přežití společností závisí na jejich schopnosti data bezpečně zpracovat, uložit a ochránit před zničením či ztrátou.

 • vyhodnocujeme cenu dat
 • vytvoříme zálohovací politik
 • provádíme zálohování na požádání i automatické
 • navrhujeme hardware pro zálohování
 • provádíme konverze dat ruční i automatické, vytváříme konverzní nástroje

Všechno pořídíte znovu. Jen data ne.

I když firma věnuje svým datům velkou pozornost, nelze nikdy vyloučit různé havárie, které mohou data poškodit či zničit. Může se jednat o technické poruchy či výpadky, úmyslné i neúmyslné selhání lidského faktoru nebo další události (požár, záplavy...). Každá firma musí být připravena na možnost obnovy svých dat, neboť vaše data jsou nenahraditelná, jedinečná a nikde jinde je nepořídíte.

Cílem je zabránit:

 • zneužití dat ukládaných mimo bezpečné datové úložiště
 • ztrátám a znehodnocení dat (viry, výpadky, živelné pohromy, …)
 • následným nežádoucím stavům dosažením rychlé obnovy aplikací po havárii
 • např. nedodržení legislativních povinností
 • dlouhodobějšímu výpadku chodu informačního systému a následně organizace samotné

CENÍK SLUŽEB