Evidence majetku EVM/WIN

Demoverze programu ke stažení ZDE

Dokumentace k programu ke stažení ZDE

Program Evidence majetku (dále jen EVM) slouží k inventarizaci hmotného a nehmotného majetku firmy na počítačích s operačním systémem MS Windows XP/Vista/7. Program pracuje pod databázovým systémem VFP 9.0 CS SP2, který je součástí dodávky (modul RunTime).

Základní modul EVM umožňuje zpracovávat inventární karty jednotlivých položek, umožňuje třídění podle inventárního čísla, názvu, střediska, umístění, investičního účtu, SKP, třídy a inventárního čísla a odpisové skupiny. Program umožňuje výpočet odpisů podle odpisových rozpisů nebo podle zařazení do odpisových skupin s odpisem lineárním, nelineárním a speciálním (účetní odpisy). Pro investice pořízené před 31. 12. 1992 je zde zachován i stávající výpočet odpisů. Výpočet odpisů program EVM provádí měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně a zároveň se provádí výpočet hromadného účetního dokladu (vazba na podvojné účetnictví - zúčtování odpisů, zařazení, vyřazení a dočasného zvýšení ceny). Program umožňuje provádět výpočet jak účetních, tak ročních daňových odpisů, k disposici jsou i třetí odpisy pro firmy se zahraniční majetkovou účastí. Operativně je možné provádět různé rozbory a všechny sestavy jsou k dispozici jak na tiskárně nebo na obrazovce. Program pracuje volitelně ve verzi s ročními nebo měsíčními uzávěrkami, umožňuje provádět i účetně náročnější operace s investicemi (technické zhodnocení, částečné vyřazení, doúčtování ceny) a provádí archivaci jak všech uplatněných odpisů, tak i jednotlivých položek na inventární kartě (historie karty). V programu jsou k disposici účetní sestavy pro kontrolu návaznosti na finanční účetnictví (registr majetku, roční výkaz podle tříd). Účetní a daňová uzávěrka jsou v programu EVM odděleny tak, aby zpracování daňových sestav mohlo být prováděno se zpožděním. Pro daňové účely je dále k dispozici mechanismus blokace daňových odpisů pro určité investice a určitý rok.

Další součástí programu jsou služební režimy pro údržbu databází, číselníků a parametrů programu.

Program EVM je dodáván i v síťové verzi pro větší firmy. Pro účetní a daňově poradenské firmy je program dodáván ve verzi zpracování pro více právních subjektů tzv. klientů.