Skladové hospodářství SKH/WIN

Demoverze programu ke stažení ZDE

Dokumentace k programu ke stažení ZDE

Program Skladové hospodářství (dále jen SKH) je určen k vedení analytické účetní evidence skladů firmy na počítačích s operačním systémem MS Windows XP/Vista/7. Program pracuje pod databázovým systémem VFP 9.0 CS SP2, který je součástí dodávky (modul RunTime). Program SKH je možné provozovat jak samostatně, tak jako součást integrovaného systému, kde jsou k dispozici další agendy - pracovníci a mzdy (PAM), podvojné účetnictví (PUC), evidence majetku (EVM) a jiné.

Základní modul SKH umožňuje zpracovávat pohyby ve skladu materiálu,zboží, DIM a výrobků, provádí fakturaci odběratelům, jak za období (dekáda, měsíc atd.), tak za dodávku, umožňuje tisk paragonů u plateb v hotovosti (CASH and CARRY), provádí dokladové přecenění a evidenci včetně daně z přidané hodnoty. Jednotlivé skladové položky umožňuje sledovat na různých analytických účtech zásob.

Program pracuje s ceníkem, ve kterém je 17-ti ciferné označení položky. Prvních 5 cifer vyjadřuje číslo oboru, které je základním klíčem pro rozčlenění, popřípadě součtování položek ve skladovém hospodářství. U každé položky ceníku se definuje textový popis, ceny a další údaje.

Program umožňuje sledovat několik typů prodejních cen podle kategorií odběratelů, včetně maloobchodní ceny pro výdeje na vlastní prodejny a přímý prodej v maloobchodě. Umožňuje provádět kalkulaci pořizovací ceny ze vstupní ceny (může být i v cizí měně), sazby z celního sazebníku a dopravních nákladů spojených s pořízením. Prodejní ceny umožňuje program kalkulovat podle předpokládaného obchodního rozpětí. Pohyby (příjem, výdej) je možné zadávat výběrem podle čísla nebo podle názvu položky, množství je možné zadávat jak v měrných jednotkách, tak v jednotkách balení (kartónech), popřípadě i v paletách. Při práci je možné přecházet z rozpracovaného dokladu o pohybu do jiného režimu zpracování bez rizika ztráty již zadaných údajů. Opravy v pohybech je nutné provádět novým storno zápisem (vstup se zápornými částkami) tak, aby byla umožněna návaznost na účetnictví. U výdejů je umožněno provádět v rámci měsíčního období celodokladové storno. Všechny doklady o pohybu ve skladu je možné tisknout zpětně i za minulá měsíční období, včetně daňových dokladů o prodeji (faktury, paragony,pokladní bloky). Program SKH podporuje jak metodu FIFO (první do skladu, první ze skladu), tak metodu průměrných pořizovacích cen, kde k přepočtu ceny dochází vždy při uložení dokladu. Při evidenci pohybů ve více skladech je možné zadávat specielní doklady o meziskladovém převodu, který se provádí clearingovým způsobem (příjemka vznikne automaticky).

Ve variantě programu SKH lze sledovat navíc jak maloobchodní ceny, tak ceny v různých (dealerských) kategoriích, přičemž lze navíc realizovat systém jak fixních slev pro určité odběratele, tak hotovostních slev při nákupu za hotové.

Program SKH umožňuje evidovat u zásob data uplynutí záruky, umožňuje zadávat výrobní čísla jednotlivým výrobkům a sledovat garance přes čísla výrobků.

Program SKH lze variantně použít v prodejních pokladních systémech, je zde vybudováno rozhraní pro ovládání pokladní zásuvky, CCD displaye, snímače čárového kódu a úzké (bonovací) tiskárny. Součástí programu SKH je velké množství rozborových a účetních sestav. Jedná se především o obratové rozbory podle různých hledisek. Pro účetní účely je zde k disposici zúčtování pohybů ve skladech, přehledy daňových dokladů, pro pokladní systémy pokladní kniha a rekapitulace prodejny.

Jako nadstavba k programu SKH je dodáván program pro vytváření nabídkových ceníků na disketě s programem pro pořízení objednávky. Dále je k programu SKH dodáván modul pro záznamovou povinnost evidence uhlovodíkových paliv a maziv, modul pro evidenci zápůjček obalů a zvláštní program pro distribuci nabídkových ceníků jak po disketě, tak přes E-mail.

Další součástí programu jsou služební režimy pro údržbu databází, číselníků a parametrů programu. Program SKH je dodáván i v síťové versi pro větší firmy, kde je možné zároveň provádět příjem, výdej i výstupní rozbory.